Máy in quảng cáo khổ lớn

Máy in quảng cáo khổ lớn

Mực in Alys dùng cho các dòng máy Lectra Alys 30, Alys 60

... xem chi tiết

Máy trần chăn, ga

Máy trần chăn, ga

Mực in Algotex dùng cho các dòng máy GO, LINE, TUNE, StreamJet, SmartJet, StreamHP, SmartHP, WindJet, Wind-CL, Wave, Auto Cutter X3 / X5 / X6,..)

... xem chi tiết

Máy thêu ME - 1530S

Máy thêu ME - 1530S

Mực in Algotex dùng cho các dòng máy GO, LINE, TUNE, StreamJet, SmartJet, StreamHP, SmartHP, WindJet, Wind-CL, Wave, Auto Cutter X3 / X5 / X6,..)

... xem chi tiết


Máy thêu ME - FCL 2-6

Máy thêu ME - FCL 2-6

Mực in Algotex dùng cho các dòng máy GO, LINE, TUNE, StreamJet, SmartJet, StreamHP, SmartHP, WindJet, Wind-CL, Wave, Auto Cutter X3 / X5 / X6,..)

... xem chi tiết

Phần mềm thiết kế, nhảy size, giác sơ đồ tự động

Phần mềm thiết kế, nhảy size, giác sơ đồ tự động

Phần mềm giác sơ đồ tự động Gerber 8.5/8.4/8.3 SS 2.51, Jindex, Richpeace V8, Lectra V6.1/5.2, Supper SS V2011, Optitex V10.09/9.6

... xem chi tiết