Thiết kế, giác sơ đồ, in rập mẫu...

MAIKA TECH nhận dịch vụ:

 

- Thiết kế, giác sơ đồ vi tính

 

- In, rập mẫu, sơ đồ

 

- Đào tạo phần mềm

 

- Bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị CAD/CAM 

 

- Sửa chữa ,thay thế linh kiện CAD/CAM của máy in sơ đồ, máy cắt rập, máy laser...